Kontakta oss

Simonetta Esposito

Media Relations Europe, DRiV

Bill Dawson

Media Relations North America, DRiV

Få uppdateringar i din brevlåda

Genom att klicka på "Prenumerera" bekräftar jag att jag har läst och samtycker till Integritetspolicy.

Om DRiV

Om DRiVTM – framtidens eftermarknads- och körprestandaföretag Efter Tennecos förväntade split för att bilda två nya, oberoende företag, ett företag inriktat på eftermarknad och körprestanda (DRiV™), samt ett Powertrain Technology-företag, kommer DRiV bli ett av de största globala multi-brand eftermarknadsföretagen, samt ett av de största globala OE-företagen för körprestanda och bromssystem.  DRiV:s främsta produktvarumärken kommer att inkludera Monroe®, Öhlins® Walker®, Clevite® Elastomers, MOOG®, Fel-Pro®, Wagner®, Ferodo®, Champion® med flera. DRiV skulle år 2018 haft proformaintäkter på 6,4 miljarder USD, där 54 % kommer från eftermarknads och 46 % från originalutrustnings försäljning.

Safe Harbor

Den här versionen innehåller framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden inkluderar bland annat uttalanden relaterade till våra planer på att dela upp ett företag i två oberoende offentliga företag. Framåtblickande uttalanden är förknippande med ett antal risker och osäkerheter som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från dem som beskrivs i detta framåtblickande uttalande, inklusive möjligheten att Tenneco inte kan genomföra den spinoff till marknaden för eftermarknad och körprestanda från drivsystemverksamhet (eller inte kan uppnå vissa eller alla av de förväntade fördelarna med en sådan spinoff), möjligheten att förvärvet av Federal-Mogul eller separationen kan ha en negativ effekt på de befintliga avtalen med Tenneco, inklusive vad gäller övergång, tillverkning och leveranstjänster samt skattefrågor; möjligheten att behålla och anlita viktig personal och upprätthålla relationen med kunder, leverantörer eller andra affärspartners; risken för att fördelarna med förvärvet av Federal-Mogul eller separationen inklusive synergier kanske inte helt och hållet genomförs eller kan ta längre än förväntar; risken att förvärvet av Federal-Mogul eller separationen inte följer Tennecos affärsstrategi, risken att Tenneco kan uppleva svårigheter vad gäller att integrera alla medarbetare eller all verksamhet, en möjlig distraktion av Tennecos ledning på grund av separationen, likväl som de riskfaktorer och varnande uttalanden som ingår i Tennecos regelbundna och aktuella rapporter (formulären 10-K, 10-Q och 8-K) som då och då registreras med SEC. På grund av dessa risker och osäkerheter ska investerare inte lita mer än nödvändigt på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat. Om inte annat anges görs de framåtblickande uttalandena i denna version det datum kommunikationen publiceras och, om inte detta krävs enligt lag, så åtar sig Tenneco inte någon skyldighet, och friskriver sig från skyldigheten att offentliggöra revideringar eller uppdateringar av några framåtblickande uttalanden. Ytterligare information om dessa risker och osäkerheter beskrivs då och då i företagets SEC-rapporter, inklusive, men inte begränsat till sin årsredovisning genom formulär 10-K för året som slutade den 31 december 2018.