Kontaktujte nás

Simonetta Esposito

Media Relations Europe, DRiV

Bill Dawson

Media Relations North America, DRiV

Dostávejte aktualizace do své poštovní schránky

Kliknutím na „Odebírat“ potvrzuji, že jsem si přečetl/a Zásady ochrany osobních údajů a souhlasím s nimi.

O společnosti DRiV

O společnosti DRiVTM - budoucnost společnosti zaměřující se na oblast náhradních dílů a jízdní výkon Po očekávaném odloučení společnosti Tenneco, díky němuž vzniknou dvě nové nezávislé společnosti, společnost Aftermarket and Ride Performance (DRiV™), stejně jako nová společnost Powertrain Technology, bude společnost DRiV jednou z největších globálních společností dodávajících náhradní díly pro několik řad několika značek, a vznikne jedna z největších globálních společností dodávajících OE výbavu ke zvýšení jízdního výkonu a součásti brzdových soustav.  Mezi hlavní značky produktů společnosti DRiV budou patřit značky Monroe®, Öhlins® Walker®, Clevite® Elastomers, MOOG®, Fel-Pro®, Wagner®, Ferodo®, Champion® a další. Předběžné tržby společnosti DRiV za rok 2018 jsou ve výši 6,4 miliardy USD, přičemž 54 % z těchto tržeb plyne z trhu s náhradními díly a 46 % z tržeb od zákazníků z řad prvovýrobců.

Právní poznámky

Tato tisková zprávy obsahuje výhledová prohlášení. Tato výhledová prohlášení obsahují, mimo jiné, prohlášení týkající se našich plánů provést rozštěpení na dvě nezávislé veřejné společnosti. Výhledová prohlášení podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se budou skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků v těchto výhledových prohlášeních předpokládaných, zejména možnosti, že společnost Tenneco nebude odštěpení podniku pro poprodejní trh a jízdní výkon od podniku hnacích technologií realizovat (nebo dosáhnout všech či části přínosů takového odštěpení), možnosti, že akvizice společnosti Federal-Mogul nebo odštěpení bude mít negativní vliv na stávající dohody se společností Tenneco, a to včetně dohod týkajících se změny, výroby a dodavatelských služeb a daňových záležitostí, schopnosti udržet si a nabírat klíčové zaměstnance a udržovat vztahy se zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery, rizika, že přínosy akvizice společnosti Federal-Mogul nebo odštěpení, a to včetně synergií, nebudou v plném rozsahu realizovány nebo bude jejich realizace trvat déle, než se očekávalo, rizika, že akvizice společnosti Federal-Mogul nebo odštěpení nebude ku prospěchu obchodní strategie společnosti Tenneco, rizika, že bude mít společnost Tenneco problémy s integrací všech zaměstnanců nebo provozů, potenciálního odklonu pozornosti vedení společnosti Tenneco z důvodu odštěpení a také rizikových faktorů a varovných prohlášení, které jsou uváděny v pravidelných a aktuálních výkazech (formuláře 10-K, 10-Q a 8-K) společnosti Tenneco podávaných příležitostně u Komise pro cenné papíry (SEC). S ohledem na tato rizika a nejistoty by se investoři neměli v nadměrné míře opírat o tato výhledová prohlášení jako o předpoklad skutečných výsledků. Není-li uvedeno jinak, výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě jsou učiněna ke dni tohoto sdělení, přičemž se společnost Tenneco, s výjimkou předepsanou zákonem, nezavazuje k žádné povinnosti a zříká se jakékoliv povinnosti zveřejnit úpravy či aktualizace takových výhledových prohlášení. Další informace o těchto rizikových faktorech a nejistotách jsou detailně uvedeny v příležitostných podáních vůči Komisi pro cenné papíry (SEC), což zahrnuje mimo jiné výroční zprávu na formuláři 10-K za rok do dne 31. prosince 2018.